Els : ecologie, beheer en afzetmogelijkheden

Dinsdag 18 september 2018 vindt in de regio van Wignehies (FR) – Chimay (BE) de derde themadag plaats, georganiseerd door de partners van het Interregproject Forêt Pro Bos. Na Robinia en populier, is het nu de beurt aan de els.

Deze nobele soort wordt jammergenoeg te vaak miskent. In feite is de els een soort die snel groeit en komen we hem vooral tegen op vochtige terreinen, waar hij vaak een van de enige soorten is die er ook een economisch waarde heeft. Elzenhout heeft een excellente kwaliteit voor zagerijen, voor het maken van meubelen en vooral voor gevelbekleding waarvoor het hout geen enkele behandeling nodig heeft in tegenstelling tot andere soorten.

Deze dag geeft deelnemers de mogelijkheid zich beter vertrouwd te maken met het beheer van deze soort en het (her)ontdekken van mogelijke afzetmarkten in België en het noorden van Frankrijk.

De dag zal opgedeeld worden tussen door specialisten gegidste bezoeken aan opmerkelijke elzenbospercelen en bezoeken aan sites waar elzenhout wordt verwerkt.

Programma

Online inschrijven