Info-namiddag: Evenwicht wildbeheer vs. bos/natuurbeheer

Deze info-namiddag is specifiek gericht op jagers en private eigenaars en wordt georganiseerd door het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos in samenwerking met Hubertus Vereniging Vlaanderen.

 

In vergelijking met onze Franse zuiderburen, zijn er ondanks de grotere gronddruk bij ons in Vlaanderen, minder problemen tussen wildbeheer en bosbeheer. Daar waar in Frankrijk talrijke prinsen van het bos (herten) schade aanbrengen in economische bosplantages, zijn de te verwachten effecten van hun kleinere broer, het ree, of everzwijnen in de Vlaamse bossen en natuur kleiner… doch, niet altijd zonder gevolgen.

Zowel ree als everzwijn nemen de laatste decaden systematisch toe in Vlaanderen. Niet alleen landbouwers, maar ook bos- en natuureigenaars worden geconfronteerd met schadebeelden. Voor een verstandig beheer is het daarom belangrijk om te begrijpen hoe om te gaan met stijgende populaties en schadebeheersing.

 

Adresse: 19 juni 2019, Kasteel Wynendale, Oostendestraat 390 8820 Torhout