Dag van de Els op 18 september 2018 in Aubenton, Frankrijk

Dinsdag 18 september 2018 hebben de partners van het Interreg Forêt Pro Bos-project in het Noorden van Frankrijk een themadag over de Els georganiseerd.

In totaal waren er 53 deelnemers aanwezig (9 Fransen, 44 Belgen waarvan 42 Walen en 2 Vlamingen).

Op de agenda stond het bespreken van de ecologie, bosbouw en economische mogelijkheden van deze boomsoort door middel van drie sessies onder leiding van specialisten. In de eerste sessie bezochten we een elzenbos in Aubenton waarbij we leerden over de ecologie en vruchtbaarheid van de standplaatsen, de bosbouw en en de verschillende bosbouwkundige ingrepen bij de els (H. Claessens – ULg Gembloux Agro Bio Tech), over broekbossen en hun productiviteit (B. Balligand – CRPF Hauts-de-France) en uiteindelijk over het beheer van broekbossen (F. Mouchet – Contrat de Rivière Haute Meuse).

De tweede sessie was gewijd aan ziektes en plagen (L. Delahaye – OWSF) en mogelijkheden van de elzenhout (B. Houters – Hout Info Bois – Profil Wood).

De derde en tevens laatste sessie werd geleid door Dhr. Moriseaux en zijn vrouw die ons hun zagerij en stapelplaats voor stamhout lieten zien. We zijn getuige geweest van het vervoer van stamhout, het snijden in planken, enz.

De dag werd afgesloten met een laatste moment van uitwisseling en discussie tussen alle belanghebbenden uit de bossector (wetenschappers, studenten, landeigenaren, bosbeheerders, zagers…).

Daarbij is gebleken dat deze edele boomsoort maar al te vaak wordt verwaarloosd. Toch laat deze soort toe om gronden te gebruiken die ongeschikt zijn voor veel andere soorten. Bovendien is het hout van uitstekende kwaliteit voor het zagen, de confectie van meubels en in het bijzonder als gevelbekleding. We hopen hiermee bij te dragen aan het eerherstel van deze soort en de interesse te wekken bij boseigenaren.

Een grote dank gaat uit naar alle deelnemers en luisteraars voor een goede verloop van deze dag.