Regionale horticultuurbeurs : terugkoppeling

De regionale horticultuurbeurs in Aat op 5, 6, 7 oktober was een mooie gelegenheid om het Forêt Pro Bos-project aan het publiek en de professionele gebruiker voor te stellen.

De beurs trok meer dan 1500  bezoekers op de 47 aanwezige standen.

Op de informatiestand van het Forêt Pro Bos-project heeft men het publiek kunnen sensibiliseren voor de thema’s bosbeheer en agroforestry met behulp van een interactieve maquette die typische elementen van ons landschap weergaf. Zowel groot, als klein konden hun kennis testen door een vragenlijst over bomen buiten bosverband en een spelletje over de beroepen gelinkt aan bosbeheer.

Tekeningen, gemaakt door studenten in toegepaste kunst van de “Haute Ecole Condorcet” die het bosbeheer illustreren, werden getoond aan de bezoekers.

Naast de maquette en het spel was er dit jaar ook een animatie en een bewustmakingscampagne over bodemerosie. Het ging over het belang van een vegetatiebedekking en het aanplanten van heggen langs akkers en waterlopen.

Vrijdag werden scholen ontvangen. In de voormiddag kregen drie groepen van tien kinderen van de lagere school uitleg over waar Forêt Pro Bos voor staat. In de namiddag was het de beurt aan één groep van het middelbaar onderwijs. De rest van de namiddag zagen we een komen en gaan van de verschillende professionelen die op de beurs vertoefden.

Zaterdag en zondag was de beurs geopend voor het grote publiek. We ontvingen naar schatting een honderdtal bezoekers op onze stand, waarvan een zestigtal gesensibilseerd werden over het project.