Conferentie "Welke bossen voor onze toekomst", Rijsel 21 maart

De conferentie van 21 maart, getiteld "Welke bossen voor onze toekomst", georganiseerd door het Forêt Pro Bos-project, bracht meer dan 250 mensen van Vlaanderen, Wallonie en Frankrijk bijeen op het hoofdkantoor van de Regionale Raad van Hauts-de-France in Rijsel. De verschillende belgische et franse sprekers wezen op de groeiende kloof tussen de perceptie van het bos door het grote publiek en de beheersacties, inclusief houtkap, die vaak ter discussie worden gesteld door lokale bewoners van de betrokken bossen.

Toch is bosbeheer noodzakelijk, al is het maar om het hoofd te bieden aan de aanhoudende klimaatverandering, gezondheidsproblemen, stormen en andere ongelukken die de bosomgeving verstoren. Aangepast beheer kan de biodiversiteit verbeteren. Geconfronteerd met dit dilemma, is het meer dan ooit nodig om de feiten van bosbeheer weer te geven, omdat het verband tussen het gebruik van hout en het bos lijkt te zijn verbroken. Men wordt echter geboren in een (houten) wieg en sterft in een (houten) kist.

 

Om alle presentaties terug te vinden, klik op deze link.