Colloquium van het Centre de Populiculture van Henegouwen 2018

Op 30 maart 2018 organiseerde het Centre de Populiculture (centrum voor populierenteelt) zijn jaarlijkse colloquium rond de populier en de bosbouw.

 Vanuit project Forêt Pro Bos (FPB) werden 4 sprekers uitgenodigd om de vooruitgang van het project te komen toelichten. Alice Daman (Carah) stelde de uitgevoerde projecten van FPB voor, waaronder nieuwigheden over populier. Nicolas Dassonville (SRFB) en Amadeo Tenaglia (Carah) stelden exclusief een nog niet verschenen brochure voor die bedoeld is om de eigenaars te helpen bij het nemen van beslissingen voor het beheer van hun populierenbestand. Deze brochure omvat onder andere een geactualiseerde tabel over de standplaatsgeschiktheid van de verschillende cultivars. Corentin Bolyn (CAPFP) vertelde over zijn onderzoek naar de uitwerking van een evaluatietool voor hout via teledetectie.

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en het Institut de Développement Forestier (IDF-CNPF), twee onderzoekscentra die zich bezighouden met de populier, waren ook aanwezig.

Marijke Steenackers (INBO) vertelde over de resultaten van experimenten en gaf gebruiksadvies over de 3 nieuwe cultivars van INBO: Dender, Marke en Bellebeek.

Dries Vanderheyden van Bos+ stelde het nieuwe LEADER-project voor: Populier Van Hier. Dit Europese project is bedoeld voor de valorisatie van de populier in Vlaanderen met het oog op het behoud van de typisch Vlaamse boomrijke landschappen met bosjes en populierenrijen. Ze willen niet enkel sensibiliseren, maar ook op 2,5 jaar tijd 2000 populieren planten in Vlaanderen. Hiervoor werden aanplantingssubsidies ingevoerd.

Het colloquium werd afgesloten met de presentatie van Éric Paillassa (IDF-CNPF) over de schade door de appelbloedluis en de situatie in Frankrijk.

De verschillende presentaties zijn binenkort beschikbaar in pdf onder de rubriek publication.

IMG 20180330 105623IMG 20180330 110046IMG 20180330 111917IMG 20180330 115659IMG 20180330 113102IMG 20180330 123550IMG 20180330 115534