Op 21 maart organiseerde het Europese project "Forêt Pro Bos" een colloquium getiteld "Welke toekomst voor onze bossen". Dit bracht meer dan 250 mensen samen op de regionale Raad van Hauts-de-France in Rijsel. Tijdens het colloquium wezen verschillende sprekers op de groeiende kloof tussen de perceptie van het bos door het grote publiek en de beheersacties zoals de houtkap, die vaak ter discussie worden gesteld door de bewoners van de omringende bossen. Uit Europese opiniepeilingen blijkt dat houtproductie en werkgelegenheid in de sector werkelijkheden zijn die respondenten in de meeste lidstaten niet erg kennen of sterk onderschatten.

Toch is bosbeheer noodzakelijk, al is het alleen maar om het hoofd te bieden aan de aanhoudende klimaatverandering, gezondheidsproblemen, stormen en andere factoren die de bosomgeving verstoren. Aangepast beheer kan de biodiversiteit verbeteren.

Geconfronteerd met deze paradox, is het meer dan ooit nodig om te communiceren over de realiteit van bosbeheer. Het verband tussen het gebruik van hout en het bos lijkt immers te zijn gebroken, want zoals Pascal Triboulot, directeur van Lorraine van de INP, opmerkt, worden we "geboren in een wieg (in hout) en sterven we in een kist (vaak ook in hout)". Het is daarom meer dan ooit nodig om "het bos centraal te stellen in ecologische, economische, sociale en territoriale overgangen", zoals Hervé Le BOULER, voorzitter van het Franse natuurmilieu, zei.

Thema's : Milieu en bosbeheer Bomen en Hagen Bosbouw en herbebossing

PE.HUET - Coupes rases
Downloaden
G.BRUYNSEELS - Discours
Downloaden
B.SERVOIS - Les attentes sociétales
Downloaden
H.LEBOULER - Préservation de la nature
Downloaden
S.DUCROUX - Futaie irrégulière
Downloaden
K.VERHEYEN - Etat des forêts flamandes
Downloaden
M.LEONET_C.DEMOTIER-AROQ - Perception de la gestion forestière
Downloaden
P.MARTIN - Les énergies biomasse
Downloaden
F.VAES - Futaie irrégulière
Downloaden
P.TRIBOULOT - Penser global et agir local
Downloaden
C.FARCY - Acceptabilité sociale
Downloaden
Livret de présentation
Downloaden
Progammaboekje
Downloaden