Landbouwers

Het project Forêt Pro Bos heeft belangstelling voor de evaluatie en de uitbreiding van de houtbron, zowel in als buiten het bos. Deze houtbron, die we bij ons terugvinden op het platteland, is noodzakelijk voor de bevoorrading van de lokale sector.

Bent u landbouwer of eigenaar van een landbouwperceel? Dan kunt ook u bijdragen tot de uitbreiding van de beschikbare houtvoorraad door bomen en struiken op uw gronden te planten.

Het project Forêt Pro Bos organiseert specifieke acties rond het thema van de veldboom om u te informeren over de technische aspecten en over de steunmaatregelen en de professionals binnen de sector. Bovendien zijn we ook beschikbaar om u persoonlijk advies te verlenen over uw bebossingsproject tijdens een bezoek aan uw percelen. Contacteer ons

 

De veldboom in een paar woorden

Als landbouwer of eigenaar van landbouwpercelen draagt ook u bij tot de herdynamisering van de houtsector door bomen en struiken te planten op uw percelen.

tsr-watermark---1.jpg

De bewuste combinatie van hout- (bomen of struiken) en landbouwproducties op eenzelfde landbouwperceel wordt “agroforestry” genoemd. Agroforestry betreft zowel plantaardige als dierlijke landbouwproducties. De houtproducties betreffen voornamelijk de valorisering van hout voor energie en/of hout om te verwerken, maar ze maken ook de productie van fruit en bijproducten mogelijk.

Agroforestry in al zijn vormen

Rijen met waardevolle bomen rondom of op landbouwpercelen, multifunctionele hagen, lineair kreupelhout of knotwilgen zijn enkele voorbeelden van agroforestryelementen. Deze elementen kunnen gemoduleerd worden naargelang het lokale potentieel en de behoeften van de landbouwers of eigenaars.

untitled-collage.jpg

Stap net zoals heel wat landbouwbedrijven of -eigendommen in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen over op de agroforestrysystemen:

 • Uw inkomsten te diversifiëren
 • De erosie van uw gronden te beperken
 • De kwaliteit van uw gronden te verbeteren
 • De waterkwaliteit te beschermen
 • De natuurlijke habitats voor fauna en flora te versterken

 

U zult kunnen profiteren van uiteenlopende houtproducten:

 • Brandhout
 • Biomassa (houtsnippers, pellets, enz.)
 • Hout voor verwerking
 • Houtsnippers voor mulching of strooisel voor veehouderij
untitled-collage-2.jpg

Maak kennis met de agroforestryprojecten bij u in de buurt door te klikken op de kaart met de agroforestryprojecten in Wallonië en in Vlaanderen.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uXVMja_s8bVTQIbsXsVMePwAiWM

Wetgeving en subsidies

Voor alle informatie over de wetgeving in Vlaanderen kunt u terecht op de website www.agroforestryvlaanderen.be

Link naar: http://www.agroforestryvlaanderen.be/NL/Kennisloket/Wetgeving/tabid/9131/language/nl-BE/Default.aspx#.WcUDNbpuLmQ

In Wallonië

De wetgeving laat de aanplanting van 100 bomen per hectare in een landbouwzone toe zonder stedenbouwkundige vergunning (CoDT). In geval van meer dan 100 bomen per hectare is een vergunningsaanvraag verplicht. Experts raden echter aan om maximaal 30 tot 40 bomen per hectare te planten voor een goed evenwicht tussen de bomen en de landbouwproducties. Op grasland kan de dichtheid wat groter zijn, zoals in het geval is bij boomgaarden (60-70 bomen/ha).

Pacht kan een probleem vormen omwille van de duur van de productie en van de teeltvrijheid van de pachter die uiteraard moet worden gerespecteerd. Er moet dan gestreefd worden naar akkoorden tussen pachter en eigenaars. In afwachting van de mogelijke hervorming van de pachtwet, is het voor een landbouwer die wil beginnen met een agroforestryperceel aangewezen om eigenaar te zijn van de grond of om een overeenkomst op te maken tussen de eigenaar en de huurder om onder andere de verdeling van de kosten, de toekomstige inkomsten, het onderhoud en de subsidies te bepalen. Aarzel dus niet en neem contact met ons op indien u hier vragen over hebt.

Voor alle informatie over de subsidies voor de landbouwers en de eigenaars van landbouwpercelen in Wallonië, raadpleegt u best de website www.awaf.be.

 

In Frankrijk en in Vlaanderen

Wat de wetgeving en de subsidies voor agroforestry voor deze twee regio’s betreft, kunt u ons contacteren voor meer informatie, advies en contacten met de gespecialiseerde organisaties: info@foret-pro-bos.eu

 

 Enkele cijfers

 • 50 tot 70 €/boom op grasland met een zware bescherming (vee).
 • 15 tot 35 €/boom in geval van teelt en in een moeraszone met lichte bescherming (wild)

 

Concreet voorbeeld van investering en rentabiliteit (indicatieve prijs zbtw, in Wallonië).
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus L.) en zoete kers (Prunus avium L.)

Association pour l’agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles (AWAF vzw), 2017

Let op, de agroforestrymodellen zijn heel uiteenlopend. Naargelang de projecten zullen de bodemtoestand, de vormen van de percelen, de vereisten gekoppeld aan de mechanisering, de inplantingsmodellen, de keuzes van de soorten ... verschillen.

  

Vragen? Wij geven u advies voor uw beplantingsproject

Voor meer informatie over de boom in het veld kunt ook onze publicaties en die van onze partners raadplegen. Link naar de publicaties.

Opdat uw project duurzaam zou zijn en tegelijk ook rendabel en aangepast aan uw behoeften, verlenen wij u advies om een antwoord te geven op uw vragen over:

 • Subsidie
 • Wetgeving
 • Te planten soorten
 • Teeltmethodes
 • Vakmensen binnen de sector

In het kader van het Interreg-project Forêt Pro Bos kan de AWAF u gratis advies verlenen voor de creatie van uw agroforestryproject of u doorverwijzen naar de vakmensen binnen de sector. Nood aan advies? Plan een afspraak of een bezoek door een e-mail te sturen naar violaine.cappellen@awaf.be.

Forêt Pro Bos organiseert regelmatig activiteiten rond het thema agroforestry. Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, de informatiesessies en de evenementen die we organiseren door onze agenda te raadplegen, u in te schrijven voor de nieuwsbrief of door ons te volgen op de sociale media (FacebookTwitter en Linkedin).

tsr-watermark---9.jpg