Groeperingen in Frankrijk

In Frankrijk kozen Het Centre Régionaux de la Propriété Forestière Hauts-de-France en Grand Est ervoor om verschillende vormen van hergroepering te testen.

De eerste vorm bestaat uit een grondbeurs van de bospercelen van een beperkte sector door de Conseil Départemental des Ardennes. Het is de bedoeling om de eigenaars die hun percelen willen verkopen, kopen of ruilen hiertoe de mogelijkheid te bieden dankzij een heel goedkope procedure. Deze tool werkt zoals een ruilverkaveling en helpt om de grondversnippering tegen te gaan.

In het departement Pas-de-Calais voorziet de tweede tool die uitgewerkt werd een vereniging van de eigenaars via een overlegd Plan Simple de Gestion, los van elk familiaal kader. Het is de bedoeling om een overlegd beheer te ontwikkelen met de verschillende eigenaars om de bosbouwoperaties te vergemakkelijken.

De derde tool, ingevoerd in de Aisne, neemt de vorm aan van een groepering van percelen met essen die lijden aan chalarose. Het is de bedoeling om het beheer van het volledige massief te overwegen om zo de snoeioperaties, de uit te voeren werkzaamheden en niet te vergeten de vernieuwing van de percelen te vergemakkelijken. In de Pas-de-Calais en de Aisne blijven de eigenaars als enige de bezitters van hun gronden.

00043889.jpeg

Grondruil in de Ardennen

Image

Gezamenlijk beheer van Pas-de-Calais

Image

Aisne bosbouwwerkgroep

Image

Gezamenlijke leiding van Marne en Aisne

Image