Waarom is een onderzoek naar de houtvoorraad nodig?

Het onderzoek naar de houtvoorraad is heel belangrijk voor de houtverwerkende bedrijven. Op die manier krijgen ze immers garanties naar de bevoorrading van grondstoffen. De huidige onderzoeksmethodes die werden ontwikkeld door de Franse en Belgische regeringen hebben hun sporen verdiend, maar bieden enkel globale gegevens op schaal van een gewest. Deze zijn niet gedetaileerd genoeg voor boomsoorten met een korte omloop, zoals bijvoorbeeld de populier. Het doel van deze module is het bieden van oplossingen voor deze kennishiaat met vernieuwende berekeningstools die werken met remote sensing en grensoverschrijdend toepasbaar zijn. Hiermee worden in 5 verschillende bospercelen (ongeveer 90 000 ha) onderzocht en gekarakteriseerd door verschillende berekeningstools te verbinden.

 

Na afloop van dit onderzoek worden de opstandsgegevens per klasse in kaart gebracht. Dit resultaat zal vrij toegankelijk zijn via deze website. Indien de tool en de beschikbare gegevens het toelaten, zal een classificatie van de bestanden tot de boomsoort worden gespecifieerd. De technische vooruitgang is hierbij bepalend, aangezien we op basis van satellietbeelden in staat zullen zijn om te bepalen welke boomsoort in uw opstand aanwezig is. Op dit moment zijn we bezig met het verzamelen van gegevens op het terrein, zodat we de cartografische tool kunnen vormgeven en testen.

Voor meer informatie over de uitwerking van de cartografische tool kunt u terecht in de volgende rubriek: Inventarisatieprotocol

De kracht van het project Forêt Pro Bos is dat het bostechnici uit Wallonië, de Région Grand Est en de Région Hauts de France samenbrengt en dat zij, op basis van een uniek protocol, binnen de testzone gestandaardiseerde gegevens kunnen verzamelen waarbij rekening wordt gehouden met de subregionale specifieke kenmerken van de bosbouw (soorten …). Een fijne cartografie van de bosbouw op schaal van elke testzone wordt een eerste stap in de richting van een interregionale cartografie van de houtvoorraden op basis van de nieuwe satellietgegevens van Sentinel 2.

Download hier een eerste artikel over dit onderwerp!

22459575_1722398644733629_2239244807948164280_o.jpg