Duurzaam bosbeheer en ontwikkeling

Hoewel het begrip duurzaam bosbeheer pas opdook aan het begin van de jaren 90, tijdens de Top van de Aarde (Earth Summit) van Rio de Janeiro, is het al lang een van de bezorgdheden van de Europese boseigenaars.

Lange termijn

Zich ervan bewust zijnde dat het beheer dat men als eigenaar vandaag toepast zijn vruchten pas over 20, 50 en zelfs 100 jaar zal afwerpen – een eikenbos dat gezaaid wordt zal pas binnen twee generaties geoogst worden! – zijn eigenaars ongerust over het overdragen van hun bos naar de volgende generatie.

Bosbouw is een investering voor de toekomstige generaties en heel wat eigenaars en bosbeheerders passen duurzaam beheer in de praktijk al toe dankzij enkele eenvoudige principes en gezond verstand.

Zo stimuleert de eigenaar na een houtoogst bijvoorbeeld de natuurlijke verjonging van zijn bos waarbij  voorkeur wordt geven aan specifieke boomsoorten, afhanklijk van de functie van het bos. Is de verjonging niet toereikend, dan kan hij, met respect voor de bodem en het water, opnieuw aangepaste boomsoorten aanplanten die op hun beurt (kwaliteits)hout zullen produceren.

Bosfuncties

De maatschappij besteedt hedentendage meer en meer aandacht aan bosbeheer. Dit moet ook, want de diensten die ervan verwacht worden zijn veelzijdig. Het bos is niet langer een plek waar enkel hout gesprokkeld wordt en gejaagd wordt, vandaag wordt het beschouwd als een volwaardig ecosysteem dat verschillende functies vervult voor de gemeenschap. Voorbeelden van belangrijke ecosyteemdiensten zijn:

  • Opslag van koolstof
  • Leefgebied en dekking voor heel wat dier- en plantensoorten
  • Zuivering van het bodemwater
  • Diversifiëring van het landschap
  • Creatie van werkgelegenheid
  • Plek van herbronning en ontspanning …

We hebben het over de multifunctionaliteit van het bos: dit sluit aan bij drie peilers van de duurzame ontwikkeling, namelijk de economische, sociale en ecologische functies.

Certificering

Om tegemoet te komen aan de toenemende bezorgdheid van de maatschappij en om hun kwalitatieve bosbouwpraktijken te valoriseren hebben de Europese bosbouwers ongeveer 20 jaar geleden een systeem van boscertificatie ingevoerd: PEFC. De doelstelling: het duurzaam bosbeheer promoten.

Dankzij een label, de implementatie van een controleketen en lastenboeken ontstond er, om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consumenten en de openbare kopers, een verband tussen het verwerkte hout en de kwaliteit van het bosbeheer.

00027955-pefc.jpg