Boscomplex "Nieuw Kasselrij van Anzegem tot Oudenaarde »

In Vlaanderen is het de bedoeling om een gezamenlijk natuurbeheerplan te ontwikkelen voor een “Boscomplex” te op het grondgebied van de gemeentes Anzegem, Waregem, Wortegem-Petegem, Avelgem, Oudenaarde en Kruishoutem. Op dit moment bestaat er immers geen enkele totaalvisie voor het beheer van dit bosgeheel. Om iets te doen aan deze lacune hebben verschillende spelers zich geëngageerd om op lange termijn te gaan voor een beheer dat de multifunctionaliteit van het bos respecteert en dat goedgekeurd wordt door de privébeheerders, de Bosgroepen en de overheden. De hele filosofie van het project berust op de wil om onder de coördinatie van de bosgroepen “IJzer en Leie” en “Vlaamse Ardennen tot Dender”, die actief zijn op de betrokken grondgebieden, een globaal natuurbeheerplan uit te werken waarin ecologische, eco,omische en sociale doelstellingen en de bijhorende beheermaatregelen om deze te realiseren geformuleerd worden voor de komende 24 jaar waarbij een efficiënte samenwerking tussen de verschillende eigenaars en de betrokken overheden bevorderd wordt.

20170622_180245bis.jpg

Downloaden

Image