Sensibilisering

Van zaad tot plank: welke actoren komen we tegen onderweg?

De bomen die het bos vormen zijn vandaag heel symbolisch geworden: longen van de planeet, behoeders van de biodiversiteit, beschermers van onze bodems, getuigen van geschiedenis, bewakers van legendes … Achter deze symbolen en belangrijke rollen gaat echter nog een andere, al even nobele functie schuil: de productie, die zorgt voor hout en tewerkstelling!

Een boom kappen wordt vaak beschouwd als iets slechts en nochtans wordt alles van het zaaien tot het kappen heel zorgvuldig georkestreerd door gepassioneerde beroepsmensen, zodat de toekomst van het bos verzekerd blijft.

Naarmate het project vordert zal Forêt Pro Bos informatie verschaffen om leken meer inzicht te geven in de nauwe band tussen het bos en de mens, om te laten zien dat houtkap en biodiversiteit niet onverenigbaar zijn en dat het begrip samenleven ook van primordiaal belang is voor het bos. We maken ook kennis met de beroepsmensen uit de houtsector, want zij zijn onmisbare schakels in de keten van de opslag van koolstof.

Aarzel niet om regelmatig een kijkje te komen nemen in deze rubriek en om de verzamelde informatie te delen! We beantwoorden ook met plezier al uw vragen.

alignement-peupliers-3.jpg