Misterwood

Opleiding bosbeheer voor (nieuwe) boseigenaars

Bosbeheer is een boeiende activiteit voor de boseigenaar. Hij krijgt te maken met verschillende specialismes, van fysiologie van de boom tot fiscaliteit, de houtmarkt en de biodiversiteit. Hoe verkoop ik mijn hout, tot wie moet ik me richten, welke soorten plant ik best, hoe krijg ik natuurlijke verjonging, welke fiscaal regelgeving is van toepassing op mijn bos ... Dit zijn allemaal vragen die een nieuwe boseigenaar zich stelt wanneer hij of zij in het bezit komt van een bosperceel, door aankoop en vaker nog via een erfenis. Heel vaak weet hij of zij maar bitter weinig over het beheer van het eigendom.

Ongeacht of u het beheer van uw bossen nu overlaat aan een professional of het, minstens deels, zelf doet, het is altijd nuttig om basiskennis te verwerven alvorens van start te gaan met het duurzaam en dynamisch beheer van uw bossen.

Om de Franse boseigenaars te helpen en te begeleiden werden in Frankrijk jaren geleden de FOGEFOR (Formation à la gestion forestière) opgericht. Het zijn opleidingen over verschillende thema’s die te maken hebben met het duurzaam beheer van de bossen en wouden, zowel wat het juridische als het fiscale aspect betreft. De FOGEFOR zijn beschikbaar voor alle eigenaars, ongeacht hun statuut of de omvang van hun eigendom. Deze opleidingen biedt de eigenaars de mogelijkheid om kennis te verwerven waardoor de stappen die ze zetten in het beheer van hun erfgoed wat vlotter kunnen verlopen.

Meer info over de FOGEFOR van Noord Frankrijk :

Hauts-de-France 

Grand Est

In België :

De ForêtFor : nieuwe bosbeheeropleidingsmodule
In het kader van het project Forêt Pro Bos zal een integratieopleidingsmodule voor nieuwe eigenaars georganiseerd worden door de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (opleiding in het Frans!). Deze is geïnspireerd op de Franse FOGEFOR.

De eerste sessie van deze module vindt plaats van september 2018 tot juni 2019. Deze opleiding is een complete inleidende module over bosbeheer waarin theoretische avondlessen, veldbezoeken en praktische oefeningen worden gecombineerd. Het is toegankelijk voor alle beginnende boseigenaren en voor hun kinderen, ongeacht de grootte van hun bos. Het stelt de eigenaar in staat om de technische en administratieve basis van bosbeheer onder de knie te krijgen en zich binnen de sector te situeren om referentiepunten te hebben voor dialoog met de verschillende gesprekspartners.

De module bevat 10 theoretische sessies in avondlessen en 9 velddagen.


Praktische informatie

Meer info : nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be

 

24 juni 2018 in Sambreville (Henegouwen, België): Om u kennis te laten maken met de verschillende aspecten van het bosbeheer organiseren we een dag genaamd “Prise en main de la gestion forestière(Aan de slag met het bosbeheer). Op deze dag kunt u 4 didactische en praktische workshops van ongeveer een uur volgen (uit een keuze van 8 workshops). De workshops zullen verschillende aspecten van het bosbeheer behandelen (snoeien en uitdunnen, blessen van een dunning, opmaak van een eenvoudig beheerplan, gebruik van een bosmaaier …). Deze dag vormt een uitstekende inleiding bij de volledige opleidingsmodules die worden voorgesteld vanaf september 2018. U kunt er ook in contact komen met de lesgevers. Meer informatie: nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be

 

12 september 2018 in Gembloux (België): excursie + conferentie “j’ai hérité d’une forêt, qu’est-ce que j’en fais” (Ik heb een bos geerft, wat moet ik nu doen?): In de namiddag wordt er een bezoek gebracht aan het bois de Buis in Gembloux waar we een inleiding zullen geven over de verschillende aspecten van het bosbeheer. ‘s Avonds worden er conferenties georganiseerd rond verschillende thema’s die te maken hebben met de erfenis van een bosperceel (opvolging, gemeenschappelijk eigendom, bosgroepen, bosbeheer …). De conferenties worden gevolgd door een cocktaildiner. U krijgt dan de kans om de informatiestands van de vakmensen te bezoeken (bosexperts, notarissen, structuren voor begeleiding en opleiding van de boseigenaars …). Meer informatie over dit evenement: nicolas.dassonville@srfb-kbbm.be

 

Andere initiatieven over opleiding in bosbeheer:

  • Een van de opdrachten van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij is de informatie en de opleiding van private boseigenaars en -beheerders. Ze organiseert het hele jaar door heel wat opleidingen, conferenties en terreindagen rond diverse thema's. Het programma van de activiteiten van de KBBM is beschikbaar op de website: srfb.be/fr/Formation
  • De website jemeformepourmesbois.fr (jemeformepourmesbois.fr) is een gemeenschappelijke creatie van het Centre national pour la propriété forestière français (CNPF) en Fransylva (Forestiers Privés de France et les syndicats de forestiers privés). Je vindt er pedagogische hulpbronnen (filmpjes, diaporama’s en technische fiches) van verschillende niveaus die een antwoord geven op heel wat vragen die een boseigenaar zich kan stellen over het beheer van zijn bossen (potentieel van mijn bos, onderhoud van mijn bos, verkoop van hout, multifunctionaliteit van het bos, administratieve stappen). Deze hulpbronnen vormen een goede inleiding bij de opleidingsmodules bosbouw.
  • In de rubriek “publications” van deze website vind je heel wat pedagogische bronnen die te maken hebben met verschillende aspecten van het bosbeheer.

 

De boseigenaars: verschillende profielen

Om te begrijpen wie de boseigenaars in het grensoverschrijdende projectgebied zijn en om hun behoeften - onder andere wat opleiding betreft - te begrijpen, hebben we een beroep gedaan op de experts van het Franse netwerk voor de waarneming van de privébossen (RESOFOP). De resultaten werden samengevat in de volgende artikels (er zullen nog andere artikels volgen).

Artikels

Didolot F. & Thomas J., 2017. Comparaison des cartes d’identité forêt et propriétaires forestiers wallons et français. Silva Belgica 4 : 24-31.

Thomas J. & Didolot F., 2017. La forêt : des valeurs multiples. Silva Belgica 5 : 42-49.

tsr-watermark---8.jpg