Het Ecosysteem

Het functioneren van bossen is in grote mate afhankelijk van een samenspel van factoren. Het ecologisch systeem legt de basis van een duurzaam en weerbaar bos, want, enkel uit een functionerend ecosysteem kan worden “geoogst”. Het ecosysteem is de drager van alle diensten, zowel producerende als regulerende, die het bos aan de mens levert. Deze diensten noemt men heel toepasselijk “ecosysteemdiensten”. Ze zijn onmisbaar om het leven op aarde te laten voortbestaan. Om deze reden is investeren in duurzaam beheer van bossen cruciaal voor de maatschappij. Op overheidsniveau moet het thema bos worden erkent en moet, in het kader van bio-economie, biodiversiteit, gezondheid en klimaat, proactief gewerkt worden aan het bevorderen van duurzaam bosbeheer op zowel openbare als private gronden.

 

De officiële betekenis van het begrip “ecosysteemdienst” is als volgt:

Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem aan mensen wordt geleverd. Het betreft het verstrekken van een product door een ecosysteem (bijvoorbeeld drinkwater), of van een regulerende dienst (bijvoorbeeld bestuiving van gewassen), of van een culturele dienst (bijvoorbeeld gelegenheid geven tot recreatie). Het begrip ‘ecosysteemdienst’ is identiek aan het oudere begrip ‘functie van natuur’.

 

Alleen met de juiste kennis en samenwerking zijn we in staat het bosecosysteem, met al haar daaruit voortvloeiende diensten, te laten floreren.

img_06811.jpg