METHODE VOOR HET GROEPEREN VAN PRIVATE BOSEIGENAARS

Een van de prioritaire assen van het project Forêt Pro Bos betreft het onderzoek en de toepassing van nieuwe vormen van hergroepering waardoor de boseigenaars gemobiliseerd kunnen worden op de bosbouwoperaties te optimaliseren binnen kleine privébossen. Deze actie is vooral gericht op private boseigenaars die niet weten wat ze ermee moeten aanvragen of die weinig betrokken zijn bij het beheer van hun bossen en kleine beboste percelen. Zij kunnen dat via hergroeperingen een duurzaam en geïntegreerd beheer van hun privébos garanderen.
 
Het uiteindelijke doel van deze actie leidt niet tot de invoering van een gemeenschappelijke interregionale tool, want dat is moeilijk gezien de regionale prerogatieven, maar wel tot een verbetering van de verschillende tools en toepassingsmethodes, en dit tegen de achtergrond van de tools en ervaringen van de buurregio's. In het kader van het project werkt elke structuur aan de ontwikkeling of de aanpassing van tools die de hergroepering in de verschillende gebieden bevorderen. Deze tools worden dan uitgeprobeerd in de pilootgebieden.

 

Voor meer informatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen en de pagina's te bezoeken die gewijd zijn aan de projecten die in de verschillende gebieden worden uitgevoerd!

picto-regroup.png