Boswegen

Een van de acties van het project bestaat er in een gids uit te werken als hulpmiddels voor de aanleg van veilige toegangswegen tot bosgebieden, zodat het hout beter opgeslagen kan worden zodat de transporteurs het gemakkelijker kunnen laden.  In Wallonië wordt deze tool ontwikkeld binnen een testzone die overeenstemt met het gemeentelijke grondgebied van Paliseul. De tool kan nadien ook worden ingezet op andere terreinen als de lokale actoren (eigenaars, verkozenen, …) geïnteresseerd zijn.  Langs Franse zijde werden twee testzones – een in de Aisne en een in de Marne – gedefinieerd voor de ontwikkeling van de tool.  

In Wallonië heeft men tot nu toe als eerst stap op gemeentelijk niveau een analyse gemaakt van het bestaande netwerk aan toegangswegen en eventuele verlieslatende zones geïdentificeerd.  Op die manier kon de beschikbare informatie van elk deelgebied bijgewerkt worden. In Frankrijk bestaan immers al jaren atlassen met de toegangswegen tot de bosgebieden en deze worden regelmatig bijgewerkt. 

Deze analyse van de toegangswegen voor trucks biedt een globaal beeld van staat van het netwerk van toegangswegen.  Ze wordt aangevuld met een bevraging bij de actoren in de houttransport en diensten betrokken bij de inrichting van de openbare wegen, een bibliografische studie en een analyse – die momenteel wordt opgemaakt – van de geldende regelgeving die technische en milieubeperkingen oplegt. De finale analyse kan beschouwd worden als een tool ter ondersteuning van de beslissing die het mogelijk maakt om de acties voor veilige uitrijwegen gericht te voeren, klasseren en optimaliseren.  

In tweede instantie heeft het project Forêt Pro Bos tot doel om de kritieke zones te identificeren, met name in de testzones, en om inrichtingen voor te stellen waardoor het hout in alle veiligheid geladen kan worden. Hiervoor zal de expertise van de Franse projectpartners, meer sepcifiek van de Champagne-regio, overgedragen en gevaloriseerd worden. 

Op basis van de volledige diagnose zal vervolgens een studie uitgewerkt worden om te komen tot een gids met goede praktijken voor de creatie of optimalisatie van laad- en losplaatsen voor een betere toegang tot de bosgebieden.  

Wordt u geconfronteerd met problemen rond toegankelijkheid en veiligheid of wilt u een laad- of loszone of een andere infrastructuur creëren om het laden van hout op uw eigendom te vergemakkelijken? Neem dan zeker contact met ons op.  We zoeken immers nog altijd naar testzones in Wallonië, Vlaanderen en in de regio’s Hauts-de-France en Grand Est. 

Voor meer inlichtingen, contacteer ons

voirie-1.jpg
voirie-2.jpg