Veilige toegang tot bosgebieden

Om de mobilisatie van de houtachtige hulpbron te optimaliseren, moet u er niet alleen vertrouwd mee zijn, maar ook veilig toegang hebben. Hoewel het onderwerp bosdiensten in de Franse literatuur uitgebreid is besproken, moet worden opgemerkt dat de veiligheid van toegang strikt genomen nauwelijks wordt aangepakt. Toch is dit een gebied dat de afgelopen decennia in belang is toegenomen. De significante veranderingen die in het bos hebben plaatsgevonden, zowel op het gebied van beheer als exploitatie, zijn hiervan het bewijs. De modernisering van de mechanisatie, de opkomst van nieuwe verkooppunten, de ontwikkeling van marketingmethoden en openbare opvangsystemen hebben grotendeels het gebrek aan geschikte faciliteiten aan het licht gebracht. Toegang tot bossen, plaatsen voor depots, laden en keren zijn te schaars en vaak ongeschikt.

In Wallonië heeft men tot nu toe als eerst stap op gemeentelijk niveau een analyse gemaakt van het bestaande netwerk aan toegangswegen en eventuele verlieslatende zones geïdentificeerd.  Op die manier kon de beschikbare informatie van elk deelgebied bijgewerkt worden. In Frankrijk bestaan immers al jaren atlassen met de toegangswegen tot de bosgebieden en deze worden regelmatig bijgewerkt. 

Deze analyse van de toegangswegen voor trucks biedt een globaal beeld van staat van het netwerk van toegangswegen.  Ze wordt aangevuld met een bevraging bij de actoren in de houttransport en diensten betrokken bij de inrichting van de openbare wegen, een bibliografische studie en een analyse van de geldende regelgeving die technische en milieubeperkingen oplegt.

Op basis van de volledige diagnose zal vervolgens een studie uitgewerkt worden om te komen tot een gids met goede praktijken voor de creatie of optimalisatie van laad- en losplaatsen voor een betere toegang tot de bosgebieden.  

Wordt u geconfronteerd met problemen rond toegankelijkheid en veiligheid of wilt u een laad- of loszone of een andere infrastructuur creëren om het laden van hout op uw eigendom te vergemakkelijken, download de planningsgids en praktische fiches.

Planningsgids

Image

Praktische fiches

Image

Wetgeving van toepassing op boswegen in Wallonië

Image
voirie-1.jpg
voirie-2.jpg