Wandelaars en sportliefhebbers

Positieve en helende effecten van een boswandeling

Wandelen in het bos heeft heel wat lichamelijke en geestelijke voordelen: het is een mooie gelegenheid om te dingen te ontdekken, te leren, uw zintuigen en nieuwsgierigheid te prikkelen, rust en sereniteit te vinden, enz. Wie de natuur beter leert kennen beschikt bovendien over een betere basis om haar meer te respecteren.

In het bos gaan wandelen vergt weinig voorbereiding. In sommige bossen kunt u niet zomaar gaan wandelen (door o.a. jachtseizoen, beschermde- of gevaarlijke zone, niet opengesteld). Daarom informeert u zich best vooraf over de toegankelijkheid van het bos en respecteert u best ook de signalisatieborden die er staan. Om de toegang voor wandelaars te vergemakkelijken voorzien de overheid en natuurverenigingen steeds vaker in afgebakende routes. Zo kunt u gemakkelijk alle praktische informatie krijgen, zoals de lengte van het parcours en of het om een wandel- of een ruiterpad gaat.

Om u te kunnen informeren over de beheeractiviteiten die u kunt tegenkomen in het bos hebben de partners van Forêt Pro Bos didactische borden geplaatst die u meer vertellen over het type beheeractiviteiten en de verschillende werkzaamheden die in het bos worden uitgevoerd. Deze borden kunnen worden geplaatst door alle boseigenaars die dat wensen.

 

panneaux.jpg

 Forêt Pro Bos zal tegen het einde van het project (2020) een didactische wandelroute uitwerken rond het thema bosbeheer. Deze route zal het belang benadrukken van het bos als natuurlijke bron. Het bos vervult immers drie fundamentele functies, namelijk een economische (houtproductie), een ecologische (biodiversiteit) en een sociale (plek voor het publiek) functie.