De projectportefeuille

Het project Forêt Pro Bos behoort net zoals vier andere projecten tot de portefeuille Feel Wood. Deze projectportefeuille ging van start op 1 oktober 2016. De opdracht bestaat erin tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de spelers van de houtindustrie binnen de grensoverschrijdende geografische zone die gedekt wordt door de projecten.

De portefeuille Feel Wood beschikt over de specifieke eigenschap dat ze dankzij vier projecten rekening hout met de volledige houtindustrie. De bedoeling van de vier projecten is tegemoetkomen aan een verwachte en reeds ervaren daling van de lokale houtbronnen en informatie en opleidingen aanbieden binnen onze grensoverschrijdende geografische zone.

Aan het begin van de productieketen gaat Forêt Pro Bos de evaluatie en de vernieuwing van de houtbronnen bekijken, in en buiten het bos. Dit is noodzakelijk voor de bevoorrading van de lokale industrie. Het is ook de bedoeling om de kennis van de bosgebruikers en de lokale verkozenen m.b.t. de reële impact van de bosbouw op de economie en de biodiversiteit te verbeteren. Parallel wil het project Trans Agro Forest dankzij de agrobosbouw bijdragen tot de bescherming van de bodem en het water.

Wat verderop in de keten ijveren twee andere projecten voor de valorisatie van ons lokale hout. Het eerste, ProFilWood, wil korte circuits ontwikkelen binnen de houtindustrie en het gebruik van lokale soorten bevorderen binnen toepassingen met een grote toegevoegde waarde. Het tweede, FormaWood, ontwikkelt vaardigheden en leert de juiste technische handelingen aan binnen de lokale houttransformatie.

dscf5639-1.jpg