Toegang tot het hart van houtmobilisatie beveiligen

 

Hoe de toegang tot bosgebieden beveiligen? De vraag staat centraal in het Europese Forest Pro Bos-project. Dankzij een Frans-Belgisch partnerschap is er een gids met goede praktijken gepubliceerd.



Aan de hand van concrete verbeteringen die in Frankrijk in de regio Reims zijn aangebracht (zie de voorbeelden in het TV Lux-rapport), leren we hoe we zwarte vlekken kunnen herkennen, toegangspunten kunnen recreëren of eenvoudigweg kunnen verbeteren.

Het resultaat van een grensoverschrijdend partnerschap tussen het Gewestelijk Centrum voor Bosbezit en het Waals Economisch Bureau voor Hout, en meer bepaald de Ondersteuningseenheid voor kleine privébossen.

Zie hier de pagina die aan dit probleem is gewijd voor meer informatie!

 Guide accs scuriss