Hoe de toegang tot bosgebieden beveiligen? De vraag staat centraal in het Europese Forest Pro Bos-project. Dankzij een Frans-Belgisch partnerschap is er een gids met goede praktijken gepubliceerd.

Op 16 september heeft het Forêt Pro Bos-team een online seminarie georganiseerd dat gewijd was aan de populier. Er werd gesproken over nieuwe cultivars, ontwikkelingen op het gebied van verwerking en marktmogelijkheden, en het potentieel van populier in agroforestry. Ook werden de verschillende professionals van de sector en de ondersteunende structuren voor boseigenaars gepresenteerd. 

Het seminarie bracht 105 deelnemers uit Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en Nederland samen.Je kunt het seminar hier opnieuw bekijken:

filmywp peuplier

Op 26 november 2019 woonden ongeveer 60 personen de Forêt Pro Bos/Profilwood-dag bij, gewijd aan waardevol hardhout. In de voormiddag konden de deelnemers met hun eigen ogen de ecologie en de manier waarop specifieke soorten in een boscontext  (aanplant van veelvraat) en vervolgens in een agroforestry-context (uitlijning van walnoot- en kersenbomen in een begraasde weide) gekweekt worden, ontdekken.

In de namiddag werden er verschillende presentaties gehouden over de marketing, de markt, de afzetmogelijkheden en de technische kenmerken van deze houtsoorten.

De dag werd afgesloten met een bezoek aan de schrijnwerkerij ‘Respectable' in Warisoulx, die onder meer kostbaar hardhout verwerkt en lokaal levert.

Inhuldiging van de agroforestry trip

Op 4 en 17 september 2019 namen 85 boeren, eigenaars, adviseurs en vertegenwoordigers van landbouworganisaties deel aan de tweedaagse inauguratie van de agroforestry trip. Op 4 september ging het om bezoeken aan veeteeltbedrijven en op 17 september ging de aandacht vooral uit naar agroforestry en gewassen.