Inhuldiging van de Agroforestry trip

Inhuldiging van de agroforestry trip

Op 4 en 17 september 2019 namen 85 boeren, eigenaars, adviseurs en vertegenwoordigers van landbouworganisaties deel aan de tweedaagse inauguratie van de agroforestry trip. Op 4 september ging het om bezoeken aan veeteeltbedrijven en op 17 september ging de aandacht vooral uit naar agroforestry en gewassen.

 

De deelnemers hebben met de bus door het Waalse, Vlaamse en Franse landbouwlandschap gereisd om 10 agroforestry terrein te ontdekken via bezoeken en presentaties. Het was een kans om bijde Nederlands en Frans uit te oefenen en de ervaringen en specifieke kenmerken van elke regio te ontdekken.

Voor meer informatie, klik hier

 

 

Agroforestry-trip, een netwerk van boerderijen om landbouwers te ontmoeten die agroforestry systemen hebben opgezet.

Het project “agroforestry trip” vormt een netwerk van verschillende agrobosbouwlocaties in Wallonië, Vlaanderen en in het noorden van Frankrijk. Het heeft tot doel de ontwikkeling van agrobosbouw te bevorderen door bestaande projecten in de kijker te zetten en door ontmoetingen tussen landbouwers/eigenaars en toekomstige projecteigenaren te bevorderen.

​Ontdek agrobosbouw in onze regio’s door te bladeren doorheen de beschrijvingen van de typische agrobosbouwsites via http://agroforestry-trip.eu of door boeren en eigenaren te ontmoeten die een dergelijk systeem op hun percelen hebben geïnstalleerd.

Dit netwerk is opgezet in het kader van het Interregproject ‘Forêt Pro Bos’, door de ‘Vereniging voor Agrobosbouw in Wallonië en Brussel’ (AWAF vzw), de projectpartners, alsook de ‘Franse Vereniging voor agrobosbouw’ (AFAF) en Agroforestry Vlaanderen met behulp van het AFINET-project.