Evenwicht wildbeheer vs. bos/natuurbeheer

Tussen de onweersbuien en storm van de voorbije weken, scheen net op het juiste moment een warme zonnestraal op het domein van kasteel Wynendale in Torhout, die bewuste dag van 19 juni. De info-namiddag “evenwicht wildbeheer vs. bos/natuurbeheer”, georganiseerd door APB-NB i.s.m. HVV, werd voorafgegaan door een geleide wandeling,

waar boswachter Maarten Popelier ons de vele sporen van ree liet zien: knabbelen, veegschade, ligplaatsen en wildwissels. De aanwezigen konden ook al hun vragen over het beheer kwijt aan hem en de eigenaar van het private domein zelf.

Net toen de regendruppels weer uit de hemel begonnen vallen, namen we onze toevlucht in de schuur, alwaar 5 topsprekers de 60 aanwezigen boeiden met hun unieke kennis en inzichten. Simon Brandt van bosgroep Oost-Vlaanderen Noord pikte in op de wildbescherming die we reeds op het terrein zagen en welke voor- en nadelen allerlei types boombescherming hebben voor diverse wildsoorten. Aansluitend gaf Jim Casaer van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ons de wetenschappelijke achtergrond van hoe jagers via hun afschotdata (lengte onderkaken, gewicht kits, aantal embryo’s) eenduidig kunnen bepalen in welk gezondheidsstadium de reepopulatie zich bevindt en hoe daarop het afschot in functie van de gewenste bosverjonging kan worden afgesteld.

Jurgen Tack van de European Landowners’ Organization (ELO) leidde die andere grofwildsoort, het everzwijn in, aan de hand van zijn grootschalig literatuuronderzoek naar de populatietrends, de conflicten en de verschillende factoren die een invloed uitoefenen: klimaat, bebossing, jacht, predatoren, voedsel en rust. Wim Knol van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) voegde hierna zijn praktijkervaring (bosverjonging, waterbezoedeling, bodemverjonging, bollen vreten…) toe, die hij opliep in Nationaal Park De Veluwezoom, daarbij oproepende om aandacht te hebben voor niet wetenschappelijk ondersteunde beweringen van diverse partijen. Voor de netwerkreceptie nam Kathleen Vanhuyse van Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) ons nog even bij de actualiteit van de infectie Afrikaanse Varkenspest in de Waalse Ardennen en lichtte toe hoe dergelijke epidemie dient te worden aangepakt en welke absolute voorzorgsmaatregelen jagers moeten nemen, maar ook anderen best zouden nemen, en zeker in deze regio van West-Vlaanderen met de grootste dichtheid aan varkensboeren.

De aanwezigen waren laaiend enthousiast en er kwamen reeds vragen voor een herhaling elders in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk.