Excursie: Daguitstap naar de ‘Kasselrij Oudenaarde’ in de Vlaamse Ardennen

Op vrijdag 1 juni organiseren Bosgroep Ijzer & Leie samen met Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender een excursie in het teken van het nieuwe boscomplex ‘Nieuw Kasselrij van Anzegem tot Oudenaarde’ gelegen in de rand van de Vlaamse Ardennen.

Als onderdeel van het Europese interregproject ‘Foret Pro Bos’ trachten de Bosgroepen Ijzer en Leie en Vlaamse Ardennen tot Dender hier meer dan 200 boseigenaars met bijna 1000 ha bos te verenigen in een nieuw boscomplex waarvoor een gezamenlijk natuurbeheerplan opgemaakt wordt.

De dag zal gestart worden met een presentatie over het Interregproject Foret Pro Bos en het natuurbeheerplan Nieuw Kasselrij van Anzegem tot Oudenaarde. Daarna trekken de leden erop uit naar het bos. Tijdens deze excursie zullen ze enkele merkwaardige private bossen (Spitaelsbossen en Bouvelobos) bezoeken die deel uitmaken van het nieuwe beheerplan. Onder begeleiding van de lokale bosgroepen en Inverde zullen de leden het een en ander kunnen te weten komen rond boscomplexwerking, het gevoerde en geplande bosbeheer al dan niet gericht op het bereiken van natuurstreefbeelden bos, bosomvorming, de voorwaarden en voordelen van natuurbeheerplannen enz. Natuurlijk zullen we zoals altijd ook kunnen genieten van enkele prachtige stukjes natuur die nog niet zo gekend zijn.  Op het einde van de excursie kunnen de leden die dit wensen nog even napraten op het prachtige domein Hemsrode! Naast de beide West-Vlaamse bosgroepen nodigen we dit jaar ook de leden uit van Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender hopend op terug een mooie opkomst en een leuke en interessante bosdag!

LogoProjets Feel Wood FORET PRO BOSwest